telefonkatalogen.biz

Tuesday, June 19, 2012

Telefonkatalogen.biz: inntektspotensial

Øk inntektspotensialet i en småbedrift

Gode ideer fra Telefonkatalogen.biz.

Hva kan man gjøre for å øke inntektspotensialet i en liten bedrift? Telefonkatalogen.biz gir deg her noen enkle forslag.

Telefonkatalogen.biz: Vekst er ofte den eneste måten å nå opp til det inntektsnivået man har bestemt seg for å komme seg opp på. Likevel kan det hende at virksomheten ikke innfrir målene man har satt for bedriften. Det bærer i feil retning, og virksomheten generer rett og slett ikke de inntektene man har forventet.

En årsak til dette kan være at man ikke henter ut bedriftens faktiske inntektspotensial. Det kan til og med hende at det har vært en rekke inntektsmuligheter man har oversett eller gått glipp av.

Telefonkatalogen.biz: Tap av inntekter kan skyldes mange forskjellige faktorer. En kan være manglende respons på dine markedsførings- og reklameaktiviteter. Eller kundene oppsøker deg, i butikken, i nettbutikken eller hvor det måtte være, men de går igjen uten å kjøpe noe og handler i stedet hos dine konkurrenter. Inntektstap kan også skrive seg fra høy andel av returkjøp som følge av at kjøperne føler at produktet eller tjenesten ikke står til forventningene eller at kundene angrer seg.

Telefonkatalogen.biz

Nedenfor finner du noen forslag til hvordan du kan øke inntektspotensialet i din bedrift:

Øke omsetningen.
Det er mange måter å øke inntektene på – fra å se nærmere på pengestrømmen til å endre distribusjonssystemet.

Telefonkatalogen.biz: En måte er å etablere nye salgskanaler for bedriftens produkter. Dersom du driver butikk, kan du f.eks. starte opp en nettbutikk i tillegg og nå ut til et mye større marked på Internett.
Du kan selge varelageret og returvarer på nettauksjoner som eBay. I tillegg kan du se på mulighetene for å få varene dine distribuert gjennom en landsdekkende kjede eller et større forhandlernettverk.

Hvis du tilbyr tjenester (f.eks. webdesign, dataprogrammering osv.) er det mange muligheter
for å øke fortjenesten på din innsats. Vurder fordelene ved å ta betalt per time kontra per prosjekt. Som liten aktør kan det hende at du ikke kan forlange høye timepriser, og enkelte potensielle kunder kan forlange å få vite prisen de må betale for et prosjekt på forhånd.
Vurder også fordelene ved å jobbe for én kunde om gangen, sammenlignet med å jobbe i et prosjekt som har bredere nedslagsfelt og flere potensielle kunder.

Øk inntjeningen fra eksisterende kunder.

Det er lettere å få en ny kunde enn å holde på en gammel kunde. Men det er en sterk sammenheng mellom langsiktig lojalitet og inntektsnivå. Du kan gjøre deg fortjent til kundenes tillit og lojalitet dersom du viser dem at du forstår dem og deres behov bedre enn konkurrentene dine, og ved at dine leveranser oppleves som lønnsomme og tilfredsstillende hver eneste gang. Du må sørge for at kundene dine føler at du gir dem ikke bare kvalitetsprodukter eller –tjenester, men også muligheten for et verdifullt partnerskap som de ikke finner andre steder. Hemmeligheten er å bli kundenes strategiske partner.

Pris som konkurransefordel.

Inntektslekkasjer kan skyldes feil prisstrategi. Kanskje bedriften din priser produkter og tjenester for lavt, og går dermed glipp av betydelige fortjenestemuligheter. Problemet er ofte mangelfull forståelse av kostnadene, noe som kan gi virksomheten en konkurransemessig ulempe. Evaluer virksomhetens kostnadsstruktur og prisstrategi uten å prise deg ut av markedet.

Øk medarbeidernes bidrag.

Mange bedriftseiere har både en visjon om og pågangsmot til å ville gjøre en liten knappenålsbedrift til et multimillionforetak, men de har ingen kunnskaper om hvordan man leder medarbeidere. Med dårlig ledelse kan dine egne medarbeidere være din største kilde til inntektslekkasje. Deres feil og mangler kan være direkte kostnadsdrivende, deres dårlige service kan jage kunder på dør, og misfornøyde kunder resulterer i lav produktivitet og tapt inntjening.

Lær dine medarbeidere å bry seg om virksomheten din.

Sørg for at de forstår hvilken rolle de spiller for virksomheten og hva suksess for bedriften
betyr for dem personlig. De må vite hva som forventes av dem gjennom regelmessige
prestasjonsevalueringer, gjerne ofte og uformelt. Vær synlig for dine medarbeidere og snakk
med dem. Sett tilbakemeldinger i system og la de forstå at du setter pris på forslag og ideer.
Skap et arbeidsmiljø som muliggjør og oppmuntrer til at dine medarbeidere kan yte sitt aller
beste på jobb.

Ta i bruk teknologi.

Et av de viktigste tiltakene for å øke inntjeningen er å automatisere prosessene i virksomheten. Sjekk hvordan og hvilke teknologiske løsninger som kan gjøre driften raskere og mer pålitelig samtidig med at det reduserer kostnadene, forbedrer effektiviteten og øker inntektspotensialet. Teknologien kan bidra til effektiv lagerstyring og relasjonsbygging mot kunder. Teknologiske løsninger kan gi konkrete fordeler som igjen kan gi din virksomhet et konkurransemessig fortrinn i markedet.

Få maksimalt ut av skattefordelene.

Du burde ikke betale mer i skatt enn du må. Likevel er det mange bedriftseiere som ikke utnytter de skattemulighetene som fins i den utstrekning de kan. Styrer man støtt gjennom alle regler og forskrifter og sørger for skikkelig skatteplanlegging, kan virksomheten din øke skattefradragene på mange områder. Få hjelp av en skatteekspert eller en økonomisk rådgiver til å gå igjennom bedriftens skatteoppgaver og finn områder hvor det er penger å spare.

Men husk at det viktigste for å øke skattefordelene er gjennom grundig planlegging og skikkelig dokumentasjon. Innfør rutiner for å dokumentere enhver transaksjon, liten som stor. Gå til anskaffelse av et godt regnskapssystem som kan holde orden på alle utgifter.

Optimaliser markedsføringen.

Mange småbedrifter annonserer regelmessig for sine produkter eller tjenester, men har ingen rutiner for å evaluere disse kampanjenes effektivitet. Meninger om hvilke markedsføringstiltak som resulterer i flere salg er ofte basert på antakelser og gjetninger. Hvis man i stedet innarbeider rutiner for å måle og evaluere markedsføringstiltak, og bruker denne kunnskapen til å fininnstille kampanjeaktivitetene, kan man øke bedriftens inntekter

gjennom å få mer igjen for de pengene man investerer i markedsføringen. Du må ta deg tid til å måle effektiviteten av alle markedsføringstiltakene og se på hvor effektivt disse følges opp i virksomheten i form av hvordan man håndterer respons, hvordan man følger opp leads som genereres og videre satsing på relasjonsskapende systemer.

Telefonkatalogen.biz: Gjør bedriften din synlig på Internett

Telefonkatalogen.biz hjelper bedrifter med god, synlig oppføring på alle de største og mest besøkte
webportalene i Norge – med kun én oppføring. Den beste plassering får man med våre tjenester og
inkluderer:

-Synlig plassering på Norges største webportaler
-Oppføring for din bedrift, inkludert logo og alle relevante opplysninger om bedriften
-Linker til din nettside og e-postadresse
-Mange oppføringer for prisen av bare én
-Søkefelt på alle store webportaler i Norge
-Kundeservice som er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 07.00 - kl. 21.00
-Telefonsupport på 815 35 082
-E-postadresse: post(a)telefonkatalogen.biz

Telefonkatalogen.biz

Admin area

Categories

Archives